استخدام نیروی سی ان سی کار فرز در قم
مشخص نشده
۸۲ روز قبل
قم
تمام وقت