استخدام کارشناس مقیم در شهرستان -شرکت سیمین سپهر سپاهان/بوشهر
استخدام کارشناس فروش غیر حضوری (سراسر ایران)/ شرکت کوانتوم
استخدام کارشناس فروش در شرکت اسنپ فود در بوشهر
استخدام کارشناس فروش در شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در بوشهر
استخدام کارشناس فروش در شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل - بوشهر
استخدام کارشناس فروش در شرکت اسنپ فود در بوشهر
استخدام جهت همکاری با شرکت تولیدی یکابس
استخدام کارشناس فروش آقا در یک شرکت معتبر در بوشهر
استخدام کارشناس بازاریابی در فارس،هرمزگان،بوشهر و خوزستان
استخدام پروموتر، بازاریاب و کارشناس فروش در بوشهر
استخدام رئیس فروش و کارشناس فروش در یک شرکت معتبر در بوشهر
استخدام کارشناس فروش در شهرهای اهواز، بندر امام، عسلویه،تهران
استخدام کارشناس فروش(رشته کشاورزی) در شرکت بهاران در بوشهر
استخدام ۴ ردیف شغلی از بوشهر جهت کار در تهران و بوشهر
استخدام کارشناس فروش در شرکت معتبر در بوشهر
استخدام کارشناس فروش در شرکت کلات آهن بهاران در بوشهر
استخدام کارشناس فروش و بازاریابی بین المللی اینترنتی در بوشهر
استخدام کارشناس فروش مویرگی در شرکت چای دبش در استان بوشهر
استخدام سرپرست فروش،کارشناس فروش حضوری در ۹ استان کشور
استخدام کارشناس فروش و بازاریابی در بوشهر