استخدام کارشناس مقیم در شهرستان -شرکت سیمین سپهر سپاهان/بوشهر
استخدام شرکت پخش دارویی سلامت گستر شایان
استخدام کارشناس حضوری امور مشتریان خانم (سراسر ایران)
استخدام رئیس فروش جهت شرکت معتبر در زمینه فروش - بوشهر
استخدام کارشناس فروش در شرکت اسنپ فود در بوشهر
استخدام ۳ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در بوشهر
استخدام سرپرست فروش آقا در استان بوشهر
استخدام کارشناس فروش در شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در بوشهر
استخدام مسئول توزیع در شرکت اینترنتی ۵۰۴۰ در بوشهر
استخدام کارشناس فروش در شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل - بوشهر
استخدام مدیر بازرگانی و مناقصات در شرکت آماج گستران پاسارگاد
استخدام کارشناس فروش - ویزیتور جهت کار در استان بوشهر
استخدام مدیر دفتر آقا در شرکت تاکسی ماکسیم در بوشهر
استخدام کارشناس فروش در شرکت اسنپ فود در بوشهر
استخدام کارشناس فروش حضوری در استان بوشهر و فارس
استخدام مدیر دفتر آقا در شرکت تاکسی ماکسیم در بوشهر
استخدام مدیر دفتر آقا و کارشناس ارتباط با مشتری در بوشهر
استخدام جهت همکاری در شرکت صادق ایران
استخدام کارشناس فروش آقا در یک شرکت معتبر در بوشهر
استخدام مدیر دفتر در تاکسی ماکسیم در بوشهر