ارسال آسان
استخدام 6 عنوان شغلی در خزرتارتن شمال در مازندران
۳ ساعت قبل
مازندران
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
ارسال آسان
استخدام کارمند دفتری و طراح گرافیست در شهسوار
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
مازندران
تمام وقت
استخدام طراح و گرافیست در موسسه فرهنگی و هنری چشمه توسعه آفاق دانش در ساری
مازندران
حقوق ثابت از 4,500,000 تومان تا 7,500,000 تومان
تمام وقت پاره وقت کارآموزی دورکاری
استخدام طراح گرافیک در یک استودیو دیزاین در مازندران
مشخص نشده
۵۸ روز قبل
مازندران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
استخدام گرافیست در یک شرکت معتبر در مازندران
مشخص نشده
۸۳ روز قبل
مازندران
پاره وقت
استخدام گرافیست با پاداش در کانون تبلیغات آریانیک در ساری
مازندران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام طراح گرافیست در یک شرکت معتبر در ساری
مشخص نشده
۱۹۶ روز قبل
مازندران
تمام وقت
استخدام طراح گرافیک با بیمه و پاداش در آوای سخن در ساری
۲۲۲ روز قبل
مازندران
حقوق ثابت از 4,500,000 تومان تا 5,500,000 تومان
تمام وقت