استخدام آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی و مرکز مهارت آموزی هبوط
استخدام طراح و حسابدار جهت مجموعه چاپ در کرمانشاه
استخدام کارشناس گرافیک در صنعت کاشی و سرامیک - کرمانشاه
استخدام طراح مسلط به کرل و فتوشاپ در کرمانشاه
استخدام مرکز طراحی و تبلیغات هاوین در شهر کرمانشاه
استخدام طراح مسلط به کرل و فتوشاپ در کرمانشاه
استخدام چاپ و صحافی سروش در شهر کرمانشاه
استخدام طراح مسلط به کرل یا فتوشاپ در چاپ شهر در کرمانشاه
استخدام کارشناسی گرافیک و کارشناس سرامیک در کرمانشاه
استخدام طراح گرافیک با سابقه در خانه مهارت کرمانشاه
استخدام نیرو مسلط به کرل و فتوشاپ در کرمانشاه
استخدام طراح و گرافیست خانم در کرمانشاه
استخدام طراح آشنا به فتوشاپ و کرل در کرمانشاه
استخدام طراح مسلط به نرم افزارهای کرل و فتوشاپ-کرمانشاه
استخدام طراح مسلط به کورل دراو و فتوشاپ در کرمانشاه
استخدام گرافیست و کارمند جهت کار در خانه مهارت کرمانشاه
استخدام شهر کرمانشاه - تولیدی پوشاک و چاپ باختر زمین
استخدام چند ردیف شغلی جهت کار در کانون تبلیغاتی در کرمانشاه
استخدام طراح حرفه ای و تایپیست در چاپ گلریزان در کرمانشاه
استخدام طراح فتوشاپ یا کرل دراو در کرمانشاه