آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام نیرو جهت بخش اداری، طراحی و فتوشاپ، خط تولید در شهرکرد
مشخص نشده
۱۷۶۷ روز قبل
چهارمحال و بختیاری
تمام وقت
استخدام گرافیست حرفه ای مسلط به فتوشاپ و کورل دراو در شهرکرد
مشخص نشده
۱۷۸۸ روز قبل
چهارمحال و بختیاری
تمام وقت
استخدام کانون تبلیغات چراغ جادو واقع در چهارمحال و بختیاری
مشخص نشده
۱۷۸۸ روز قبل
چهارمحال و بختیاری
تمام وقت
استخدام گرافیست حرفه ای مسلط به فتوشاپ و آشنا با ویراستاری
مشخص نشده
۱۷۸۸ روز قبل
چهارمحال و بختیاری
تمام وقت
استخدام طراح مسلط به فتوشاپ و طراحی در شهرکرد
مشخص نشده
۱۸۶۱ روز قبل
چهارمحال و بختیاری
تمام وقت
استخدام گرافیست خانم جهت شرکتی معتبر در شهرکرد
مشخص نشده
۱۹۰۷ روز قبل
چهارمحال و بختیاری
تمام وقت
استخدام همکار خانم رشته گرافیک جهت آموزشگاه آبسیس در شهرکرد
مشخص نشده
۱۹۵۶ روز قبل
چهارمحال و بختیاری
تمام وقت
استخدام طراح و فتوشاپ کار خانم و اقا در شهرکرد
مشخص نشده
۱۹۸۴ روز قبل
چهارمحال و بختیاری
تمام وقت
استخدام تعدادی فتوشاپ کار خانم آشنا به کامپیوتر در شهرکرد
مشخص نشده
۱۹۹۶ روز قبل
چهارمحال و بختیاری
تمام وقت
استخدام گرافیست جهت شرکت معتبر در شهرکرد
مشخص نشده
۲۰۲۶ روز قبل
چهارمحال و بختیاری
تمام وقت
استخدام طراح گرافیست مسلط به نرم افزار فتوشاپ در شهرکرد
مشخص نشده
۲۰۲۶ روز قبل
چهارمحال و بختیاری
تمام وقت
استخدام نیرو مسلط به ایندیزاین و فتوشاپ در شهرکرد
مشخص نشده
۲۰۶۱ روز قبل
چهارمحال و بختیاری
تمام وقت
استخدام گرافیست مسلط به فتوشاپ و کرل در شهرکرد
مشخص نشده
۲۰۸۹ روز قبل
چهارمحال و بختیاری
تمام وقت
استخدام چاپ و تبلیغات دانیک در شهرکرد
مشخص نشده
۲۰۹۶ روز قبل
چهارمحال و بختیاری
تمام وقت
استخدام گرافیست حرفه ای خانم جهت مؤسسه تندیس در شهرکرد
مشخص نشده
۲۱۴۵ روز قبل
چهارمحال و بختیاری
تمام وقت
استخدام گرافیست مسلط به فتوشاپ و کرل در شهرکرد
مشخص نشده
۲۲۹۲ روز قبل
چهارمحال و بختیاری
تمام وقت