استخدام 10 عنوان شغلی در شرکت فرآیند صنعتی پویا چوب جهت کار در مازندران
تهران اصفهان خراسان رضوی البرز خراسان جنوبی سمنان قزوین گلستان مازندران هرمزگان
تمام وقت
استخدام 8 عنوان شغلی در گروه صنعتی پویا از 10 استان جهت کار در مازندران
تهران اصفهان خراسان رضوی البرز خراسان جنوبی سمنان قزوین گلستان مازندران هرمزگان
تمام وقت
استخدام کارشناس تولید و کارشناس منابع انسانی در گروه صنعتی پویا
۵۱۷ روز قبل
خراسان جنوبی خراسان شمالی سمنان گلستان
تمام وقت