ارسال آسان
استخدام بازاریاب و ویزیتور در شرکت گیاه گستر مهر من در چهارمحال و بختیاری
۲۶ روز قبل
چهارمحال و بختیاری
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام بازاریاب و ویزیتور با حقوق ثابت و پورسانت در چهارمحال و بختیاری
۳۹ روز قبل
چهارمحال و بختیاری
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام بازاریاب و ویزیتور، مشاور جذب کاربر اپلیکیشن تجهیزات پزشکی
۱۰۵ روز قبل
چهارمحال و بختیاری
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام بازاریاب و ویزیتور (مواد غذایی) با حقوق ثابت تا 20 میلیون و پورسانت
۱۳۱ روز قبل
چهارمحال و بختیاری
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 20,000,000 تومان
تمام وقت