فایلهای درسی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

۴۴۸ روز قبل ۷۸ نظر

صفحه تبادل لینک فایلهای درسی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

کاربران عزیز این صفحه به منظور تبادل لینکهای دانلود فایلهای درسی دوره های آموزش و پرورش ساخته شده است لطفا در دیدگاههای همین صفحه به تبادل لینک بپردازید.

فایل های مربوط به پودمان دوم - ارسالی توسط کاربر عزیز وب سایت

سوالات آزمون غیر حضوری بسته های فرهنگی دانلود
خلاصه کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه دانلود
خلاصه کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی دانلود
درس روخوانی و روان خوانی قرآن کریم دانلود
خلاصه بررسی کتب درسی دروس متوسطه دانلود
بررسی کتب درسی دوره متوسطه دانلود
فایل خلاصه روش ها و فنون تدریس دانلود

فایل های خلاصه درس اخلاق حرفه ای - ارسالی توسط کاربر عزیز وب سایت

خلاصه درس اخلاق حرفه ای جلسه اول دانلود
خلاصه درس اخلاق حرفه ای جلسه دوم دانلود
خلاصه درس اخلاق حرفه ای جلسه سوم دانلود
خلاصه درس اخلاق حرفه ای جلسه چهارم دانلود
خلاصه درس اخلاق حرفه ای جلسه پنجم دانلود
خلاصه درس اخلاق حرفه ای جلسه ششم دانلود
خلاصه درس اخلاق حرفه ای جلسه هفتم دانلود
خلاصه درس اخلاق حرفه ای جلسه هشتم دانلود
خلاصه درس اخلاق حرفه ای جلسه نهم دانلود
خلاصه درس اخلاق حرفه ای جلسه دهم دانلود
خلاصه درس اخلاق حرفه ای جلسه یازدهم دانلود
خلاصه درس اخلاق حرفه ای جلسه دوازدهم دانلود
خلاصه درس اخلاق حرفه ای جلسه سیزدهم دانلود
 خلاصه درس اخلاق حرفه ای معلم دانلود 
 خلاصه کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه دانلود 
 سوال و پاسخ درس اخلاق حرفه ای دانلود 
درس اخلاق حرفه ای معلم (درس مشترک در پودمان دوم) دانلود
خلاصه درس اخلاق حرفه ای معلمی دانلود
نمونه سوال اخلاق حرفه ای معلم دانلود

فایلهای درسی پودمان اول دانشگاه فرهنگیان - ارسال شده توسط کاربر عزیز وب سایت

ارزشیابی از یادگیری دانلود
سوالات درس روانشناسی تربیتی دانلود
روانشناسی تربیتی و کاربرد آن در آموزش ۱ دانلود
روانشناسی تربیتی و کاربرد آن در آموزش ۲ دانلود
طراحی آموزشی مقدماتی دانلود
طراحی آموزشی دانلود
مفاهیم و کلیات طراحی آموزشی دانلود
مبانی نظری طرح تحول بنیادین نظام تربیت دانلود
سوالات درس اسناد تحولی دانلود
سوالات فلسفه تربیت دانلود
اسناد تحولی و فلسفه تعلیم و تربیت دانلود
 فلسفه سند تحول بنیادین دانلود
سوالات درس سند تحول بنیادین دانلود
سوالات درس فلسفه تربیت رسمی و عمومی دانلود
سوالات درس اصول و فلسفه تعلیم و تربیت دانلود
سوالات درس ارزشیابی دانلود
سوالات درس فلسفه دانلود

سوالات پودمان اول دروس رجایی سال ۹۷ - ارسال شده توسط کاربر عزیز وب سایت

فنون و روش های راهنمایی و مشاوره دانلود
 اصول و روش یاددهی و یادگیری دانلود
روانشناسی و کاربرد آن در آموزش  دانلود
ارزشیابی یادگیری دانلود
فلسفه تربیت رسمی و عمومی دانلود
مبانی نظری و سند تحول بنیادین دانلود

دانلود سوالات آزمون جامع ارسال شده توسط کاربر عزیز وب سایت در تاریخ ۷ اسفند ۹۶

سوالات آزمون جامع سری اول دانلود
سوالات آزمون جامع سری دوم دانلود
سوالات آزمون جامع جبرانی دانلود
خلاصه اصول دانلود
تست کارآفرینی دانلود
تست اصول راهنمایی و مشاوره دانلود
ارزشیابی یادگیری ۵۰ درصد اول دانلود
ارزشیابی یادگیری ۵۰ درصد دوم دانلود
نمونه سوالات ارزشیابی دکتر سیف دانلود
روانشناسی دانلود
سوال روانشناسی دانلود
سوال فلسفه دانلود

فایلهای دوره های آموزشی ارسال شده توسط کاربران عزیز در تاریخ ۳۱ تیر ۹۵

 فایل مطالعاتی دانشگاه رجایی دانلود
اخلاق حرفه ای - فایل ۱ دانلود
اخلاق حرفه ای - فایل ۲ دانلود
اخلاق حرفه ای - فایل ۳ دانلود
اخلاق حرفه ای - فایل ۴ دانلود
اخلاق حرفه ای - فایل ۵ دانلود
فلسفه تعلیم و تربیت - فایل ۱ دانلود
فلسفه تعلیم و تربیت - فایل ۲ دانلود
فلسفه تعلیم و تربیت - فایل ۳ دانلود
فلسفه تعلیم و تربیت - فایل ۴ دانلود
فلسفه تعلیم و تربیت - فایل ۵ دانلود
مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی دانلود
اصول و روشهای یاددهی و یادگیری - فایل ۱ دانلود
اصول و روشهای یاددهی و یادگیری - فایل ۲ دانلود
اصول و روشهای یاددهی و یادگیری - فایل ۳ دانلود
اصول و روشهای یاددهی و یادگیری - فایل ۴ دانلود
اصول و روشهای یاددهی و یادگیری - فایل ۵ دانلود
اصول و روشهای یاددهی و یادگیری - فایل ۶ دانلود
اصول و روشهای یاددهی و یادگیری - فایل ۷ دانلود
اصول و روشهای یاددهی و یادگیری - فایل ۸ دانلود
اصول و روشهای یاددهی و یادگیری - فایل ۹ دانلود
 اصول و روشهای یاددهی و یادگیری - فایل ۱۰ دانلود
 اصول و روشهای یاددهی و یادگیری - فایل ۱۱ دانلود
 اصول و روشهای یاددهی و یادگیری - فایل ۱۲ دانلود
 اصول و روشهای یاددهی و یادگیری - فایل ۱۳ دانلود
 روانشناسی و کاربرد آن در آموزش - فایل ۱ دانلود
 روانشناسی و کاربرد آن در آموزش - فایل ۲ دانلود
 روانشناسی و کاربرد آن در آموزش - فایل ۳ دانلود
 روانشناسی و کاربرد آن در آموزش - فایل ۴ دانلود
 روانشناسی و کاربرد آن در آموزش - فایل ۵ دانلود
 روانشناسی و کاربرد آن در آموزش - فایل ۶ دانلود
 روانشناسی و کاربرد آن در آموزش - فایل ۷ دانلود
 روانشناسی و کاربرد آن در آموزش - فایل ۸ دانلود
روانشناسی رشد (تحولی) دکتر رضاپور حسین دانلود
کتاب نظریه های رشد، ویلیام کرین دانلود
شش فصل – اصول و روش های یاددهی و یادگیری – فایل پی دی اف دانلود
شش فصل – اصول و روش های یاددهی و یادگیری – فایل ورد دانلود
جلسه اول – اصول و روش های یاددهی و یادگیری دانلود
جلسه دوم – اصول و روش های یاددهی و یادگیری دانلود
جلسه سوم – اصول و روش های یاددهی و یادگیری دانلود
جلسه چهارم – اصول و روش های یاددهی و یادگیری دانلود
جلسه پنجم – اصول و روش های یاددهی و یادگیری دانلود
جلسه ششم – اصول و روش های یاددهی و یادگیری دانلود
جزوه روانشناسی تربیتی دانلود

دانلود سوالات آزمون جامع سال ۹۴ ارسال شده توسط کاربر وب سایت

سوالات امتحانی کاربرد روانشناسی تربیتی  در آموزش دانلود
امتحان مجدد روانشناسی دانلود

با تشکر تیم ای استخدام

از تجربیات دیگران استفاده کنید!
مطالعه تجربیات شرکت کنندگان آزمون‌های استخدامی سازمان‌های مختلف در دوره های گذشته می تواند نقش بسزایی در قبولی شما در سازمان مورد نظر داشته باشد.
تجربیات شرکت کنندگان

۷۸ نظر برای فایلهای درسی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید