استخدام معمار 3D کار در یک شرکت معتبر در گیلان
مشخص نشده
۱۰۴ روز قبل
گیلان
پروژه‌ای
استخدام مهندس معماری، طراح داخلی و 3D کار در دفتر طراحی بتونیکا در گیلان
مشخص نشده
۲۲۳ روز قبل
گیلان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام معمار 3D کار در یک شرکت معتبر در بندرکیاشهر
مشخص نشده
۳۱۳ روز قبل
گیلان
تمام وقت کارآموزی
استخدام مهندس معمار در یک شرکت معتبر در گیلان
مشخص نشده
۳۱۷ روز قبل
گیلان
تمام وقت کارآموزی
استخدام طراح داخلی با بیمه و پاداش در گالری مبلمان اداری و خانگی صنعت کار
مشخص نشده
۳۵۳ روز قبل
گیلان
حقوق ثابت 5,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام معمار 3D کار با بیمه و پاداش در یک شرکت معتبر در گیلان
مشخص نشده
۴۳۸ روز قبل
گیلان
حقوق ثابت از 2,500,000 تومان تا 4,000,000 تومان
پاره وقت