استخدام کارشناس ارشد فروش،سرپرست انبارها در استان مرکزی
استخدام سرپرست انبار و کمک انباردار - ساوه
استخدام سرپرست انبارها در شرکت سرام نگار در مرکزی
استخدام انباردار از مرکزی جهت کار در معدن دلیجان
استخدام مدیر تولید،سرپرست انبارها در مرکزی
استخدام کارشناس فنی،انبار دار در شرکت سلامت گستر آرتیمان
استخدام ۴ ردیف شغلی در یک هلدینگ معتبر در شهر مامونیه ساوه
استخدام انباردار جهت کار در یک شرکت معدنی در ساوه
استخدام انباردار جهت کارخانه در شهرک صنعتی مامونیه ساوه
استخدام حسابدار،بازاریاب مویرگ،انبار دار در شرکت معتبر در اراک
استخدام مدیر مالی ،سرپرست مالی ،سرپرست انبار ،مدیر فنی در ساوه
استخدام انباردار آقا در گروه صنعتی دنا سلولز در ساوه
استخدام ۴ ردیف شغلی در شرکت زاگرس مس سازان در استان مرکزی
استخدام ۶ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در استان مرکزی
استخدام سرپرست انبار جهت شرکت معتبر تولیدی در استان مرکزی
استخدام کارشناس برنامه ریزی،تولید،انباردار در زاگرس مس سازان
استخدام شش ردیف شغلی در استان مرکزی
استخدام انباردار،آقا،دارای تجربه کار انبارداری در استان مرکزی
استخدام سرپرست انبار،آشنا به کامپیوتر،نرم افزار انبار داری در مرکزی
استخدام ۹ ردیف شغلی دریک شرکت تولید کننده ی قطعات خودرو/ساوه