استخدام ۳ردیف شغلی از ۱۰استان جهت کار درشرکت فرانسوز در یزد
۱۳۸۸ روز قبل
یزد فارس چهارمحال و بختیاری کهگیلویه و بویراحمد مرکزی خوزستان کرمانشاه
تمام وقت