استخدام مسئول it در یک شرکت معتبر در کرمانشاه
مشخص نشده
۱۰۶ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت