استخدام آشپز در یک شرکت معتبر در کرمانشاه
مشخص نشده
۱۳۷ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت