ارسال آسان
استخدام طراح چاپ با بیمه، بیمه تکمیلی، پاداش و وام در شرکت نقش رنگ خجستگان
۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۹، فتح
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 4,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان