ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Angular در شرکت باگلوس در غرب تهران
۴۵ دقیقه قبل
تهران
تمام وقت
میان رده - Mid Level
Angular | Bootstrap | jQuery
ارسال آسان
استخدام Web Developer در شرکت هدیه چی در تهران
۴۵ دقیقه قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت دورکاری
ارشد - Senior
Django | HTML | Angular
ارسال آسان
استخدام ASP.NET Full Stack Developer در تهران
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 13,000,000 تومان
ارشد - Senior
ASP.NET | C# | SQL
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Node Js Full Stack مسلط به nodejs در غرب تهران
مشخص نشده
۴۵ دقیقه قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 12,000,000 تومان
ارشد - Senior
Node.js | PostgreSQL
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس React.js در شرکت فیدار افزار رایا در تهران
۱ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
React.js | HTML | CSS
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس وب مسلط به #C در تهران
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
ASP.NET | C# | UI/UX