ارسال آسان
استخدام مدیر پروژه با بیمه، پاداش در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
تهران منطقه ۷، عباس آباد
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مدیر پروژه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
استخدام مدیر پروژه در یک شرکت معتبر در شهر قدس
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مدیر پروژه در شرکت فنی و مهندسی انرژی کویر پایا در تهران
تهران منطقه ۳، جردن
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت