استخدام انتظامات،کنترلر،کارتکس در یک فروشگاه زنجیره ای معتبر
استخدام مدرس،پژوهشگر و مشاور تحقیقات(تمامی رشته ها)/تهران
استخدام کارشناسان کشاورزی، میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی، زیست
استخدام مسئول فنی رشته زیست،بیوتکنولوژی،کشاورزی/تهران
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکتی معتبر در تهران
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در یاس ارغوانی
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکتی معتبر در تهران
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان،سرپرست بازاریابی و بازاریاب
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت یاس ارغوانی در تهران
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان درشرکت مهندسی یاس ارغوانی
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام شرکت تکوین ارتباطات پیشرو
استخدام سه ردیف شغلی در شرکت معتبر
استخدام چهار ردیف شغلی در شرکت تهران گوار
استخدام دو ردیف شغلی در شرکت بازرگانی
استخدام کارمند جهت یک شرکت معتبر
استخدام شرکت کشتیرانی