استخدام بازاریاب میدانی با حقوق و مزایا در شرکت تپسی در 13 استان کشور
تهران اصفهان خراسان رضوی البرز فارس آذربایجان شرقی آذربایجان غربی خوزستان قم کرمان گیلان مازندران یزد
تمام وقت
استخدام ویزیتور (توسعه گر) آرایشی و بهداشتی در شرکت شکوفامنش در 11 استان
۱ روز قبل
تهران اصفهان البرز آذربایجان شرقی آذربایجان غربی بوشهر قم کرمانشاه گیلان مازندران همدان
تمام وقت
استخدام بازاریاب میدانی با حقوق و مزایا در شرکت تپسی در 13 استان کشور
تهران اصفهان خراسان رضوی البرز فارس آذربایجان شرقی آذربایجان غربی خوزستان قم کرمان گیلان مازندران یزد
تمام وقت
استخدام ویزیتور(توسعه گر)آرایشی و بهداشتی در شرکت شکوفامنش در 16 استان کشور
۶ روز قبل
تهران اصفهان خراسان رضوی البرز فارس آذربایجان شرقی آذربایجان غربی بوشهر خوزستان قزوین قم کرمان کرمانشاه گیلان مازندران همدان
تمام وقت
استخدام بازاریاب میدانی با مزایا در شرکت تپسی در 13 استان
آذربایجان شرقی آذربایجان غربی البرز اصفهان تهران خراسان رضوی خوزستان فارس قم کرمان گیلان مازندران یزد
تمام وقت