استخدام بازیگر در شرکت قهوه اسب آبی در تهران
استخدام بازیگر جهت تیزرهای تبلیغاتی درموسسه هلدینگ بهسان-تهران
استخدام بازیگر در موسسه هلدینگ بهسان در تهران
استخدام بازیگر جهت تیزرهای تبلیغات در موسسه هلدینگ بهسان/تهران
استخدام مجری بازیگر،تدوین گر،تصویر بردار در محدوده سید خندان
استخدام مدرس،پژوهشگر و مشاور تحقیقات(تمامی رشته ها)/تهران
استخدام بازیگر بدون سابقه در آموزشگاه آزاد سینمایی روزنه
استخدام بازیگر بدون سابقه در آموزشگاه سینمایی روزنه / تهران
استخدام بازیگر بدون سابقه در آموزشگاه آزاد سینمایی روزنه
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام کادر تولید محتوا(حوزه فرهنگ و هنر )در موسسه سیرنگ
استخدام مسئول فنی و کارمند ساده خانم در شهرستان ورامین
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام‌کارشناس‌فنی،کارشناس‌تولیدمحتوادرحوزه فرهنگ هنرو سلامت
استخدام خانم و آقای جوان و هنرمند ترجیحاً آشنا به تئاتر و بازیگری
استخدام پنج ردیف شغلی در موسسه ثبت فردا(از دیپلم تا ارشد)
استخدام کارمند فروش تور داخلی و خارجی در آژانس فرازشید سیر
استخدام شرکت تکوین ارتباطات پیشرو
استخدام کارشناس اداری و هماهنگی در یک سازمان معتبر