استخدام جوشکار co2 در یک شرکت صنعتی در تهران
مشخص نشده
۱۳۰ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام 5 عنوان شغلی در هلدینگ گلچین در تهران
۱۶۵ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام 5 عنوان شغلی در هلدینگ گلچین در تهران
۱۹۷ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام جوشکار در شرکت نیوسادسازه در تهران
مشخص نشده
۳۴۱ روز قبل
تهران
تمام وقت