استخدام مدیرفنی آسانسور،مالی،روابط عمومی،قائم مقام مدیر/8استان
استخدام کارشناس فروش آقا در لیسانس مکانیک و یا مهندسی صنایع
استخدام کارشناس آموزش و پشتیبانی در شهر قوچان
استخدام 18 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در خراسان رضوی
استخدام 11 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در خراسان رضوی
استخدام نیروی باتجربه آقا جهت انبار شرکت تولیدی در مشهد
استخدام لیسانس صنایع جهت شرکت پیمانکاری نفت و گاز در مشهد
استخدام کارشناس کنترل پروژه درگروه دانش بنیان نرم افزاری پارت
استخدام انباردار جهت همکاری در یک شرکت معتبر در شهر مشهد
استخدام مدیر کنترل کیفیت جهت تولیدی نایلون در مشهد
استخدام انباردار موادغذایی جهت همکاری در شهر مشهد
استخدام کارشناس رشته ساخت و تولید یا صنایع در مشهد
استخدام مهندس صنایع جهت کادر اداری شرکت در مشهد
استخدام کارشناس صنایع آشنا با مفاهیم تولید،انبار وکنترل پروژه
استخدام کارشناس کیفیت در یک شرکت معتبر تولیدی در مشهد
استخدام انباردار جهت همکاری در شهر مشهد
استخدام نیروی آقا جهت امور حسابداری و انبارداری در مشهد
استخدام شرکت معتبر بازرگانی در شهر مشهد
استخدام کارشناس صنایع جهت همکاری با شرکت رینگ سازی مشهد
استخدام کارشناسی برنامه ریزی تولید جهت کار در مشهد