ارسال آسان
استخدام گرافیست با بیمه در یک مجموعه معتبر در مشهد
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 6,500,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام گرافیست در هلدینگ اِلف در خراسان رضوی
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام طراح و گرافیست با حقوق تا ۱۲ میلیون و بیمه در مشهد
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام گرافیست در مشهد
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام طراح گرافیک با پاداش در مشهد
مشخص نشده
۱ روز قبل
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام گرافیست با بیمه در یک مجموعه چاپ بنر و تبلیغات در مشهد
مشخص نشده
۱ روز قبل
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام گرافیست با حقوق 6 تا 12 میلیون و بیمه در مشهد
مشخص نشده
۱ روز قبل
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام گرافیست حرفه ای با حقوق تا 10 میلیون و بیمه در مشهد
۱ روز قبل
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان
استخدام گرافیست با حقوق تا ۱۲ میلیون و بیمه در مشهد
مشخص نشده
۱ روز قبل
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام گرافیست با حقوق تا ۱۲ میلیون و بیمه در مشهد
مشخص نشده
۱ روز قبل
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت