استخدام کارشناس کنترل پروژه درگروه دانش بنیان نرم افزاری پارت
استخدام مدیرفنی آسانسور،مالی،روابط عمومی،قائم مقام مدیر/8استان
استخدام 18 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در خراسان رضوی
استخدام کارشناس آموزش و پشتیبانی در شهر قوچان
استخدام مدیر منطقه(ASM)،مدیر شعبه گناباد -بیرجند
استخدام International IP Practitioner in Khorasan-E-Razavi
استخدام لیسانس صنایع جهت شرکت پیمانکاری نفت و گاز در مشهد
استخدام انباردار جهت همکاری در یک شرکت معتبر در شهر مشهد
استخدام مدیر کنترل کیفیت جهت تولیدی نایلون در مشهد
استخدام کارشناس رشته ساخت و تولید یا صنایع در مشهد
استخدام مهندس صنایع جهت کادر اداری شرکت در مشهد
استخدام کارشناس صنایع آشنا با مفاهیم تولید،انبار وکنترل پروژه
استخدام کارشناس کیفیت در یک شرکت معتبر تولیدی در مشهد
استخدام انباردار با سابقه آشنا به نرم افزار تدبیر در مشهد
استخدام کارمند فروش،مدیر فروش،انباردار در یک شرکت معتبر
استخدام 4 ردیف شغلی در خراسان رضوی
استخدام کارشناس آموزش و مستندسازی در شرکت تپ سی در مشهد
استخدام کارشناس کنترل کیفیت در خراسان رضوی
استخدام حسابدار،انباردار در یک شرکت فنی مهندسی معتبر در مشهد
استخدام 12 ردیف شغلی در شرکت تولید و بازرگانی لوتوس- مشهد