استخدام آشپز در یک شرکت تولیدی معتبر در گرگان
مشخص نشده
۱۸۱ روز قبل
گلستان
تمام وقت