استخدام کارشناس تولید و متصدی باسکول از 9 استان کشور جهت کار در رشت
۶ ساعت قبل
آذربایجان شرقی آذربایجان غربی البرز تهران زنجان سمنان قزوین قم مرکزی
تمام وقت
استخدام کارشناس تولید و متصدی باسکول در گز.ه صنعتی پویا از 9 استان کشور
۱۰ روز قبل
تهران البرز آذربایجان شرقی آذربایجان غربی زنجان سمنان قزوین قم مرکزی
تمام وقت
استخدام کارشناس تولید، متصدی باسکول از 11 استان جهت کار در رشت
۶۱ روز قبل
البرز تهران مرکزی قزوین قم سمنان زنجان آذربایجان غربی آذربایجان شرقی کردستان کرمانشاه
تمام وقت