در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام تعدادی ویزیتور جهت پخش تراکت در اهواز
مشخص نشده
۱۲۴۷ روز قبل
خوزستان
تمام وقت
استخدام تعدادی تراکت پخش مجرب در شهر اهواز
مشخص نشده
۱۵۷۷ روز قبل
خوزستان
تمام وقت
استخدام توزیع کننده تراکت آقا در شهر اهواز
مشخص نشده
۱۵۹۲ روز قبل
خوزستان
تمام وقت
استخدام تعدادی نیرو جهت پخش تراکت در اهواز
مشخص نشده
۱۶۰۷ روز قبل
خوزستان
تمام وقت
استخدام توزیع کننده مجرب و متعهد آقا در اهواز
مشخص نشده
۱۶۱۳ روز قبل
خوزستان
تمام وقت
استخدام نیرو جهت توزیع تراکت تبلیغاتی در اهواز
مشخص نشده
۱۶۸۲ روز قبل
خوزستان
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی خانم جهت پخش تراکت در اهواز
مشخص نشده
۱۶۸۸ روز قبل
خوزستان
تمام وقت
استخدام تعدادی آقا جهت پخش تراکت در اهواز
مشخص نشده
۱۸۳۵ روز قبل
خوزستان
تمام وقت
استخدام نیروی توزیع کننده تراکت در اهواز
مشخص نشده
۱۹۳۳ روز قبل
خوزستان
تمام وقت
استخدام تعدادی تراکت پخش کن در اهواز
مشخص نشده
۲۱۶۶ روز قبل
خوزستان
تمام وقت