استخدام کارمند آژانس هواپیمایی خانم مسلط به انگلیسی و گرافیک
استخدام کارمند،کارآموز در آژانس مسافرتی و هواپیمایی در تهران
استخدام کارمند و کارآموز خانم در آژانس اسطوره بیستون در تهران
استخدام کارمند فروش تور خارجی درآژانس هواپیمایی ریما گشت سپید
استخدام 5 ردیف شغلی در شرکت قصران گشت در تهران
استخدام کارمند تور خارجی،کارمند تور داخلی،کار آموز IT
استخدام کارمند،کارآموز فروش و کارمند فروش تور داخلی و خارجی