در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام مترجم زبان خارجی در یک شرکت معتبر بازرگانی در تهران
مشخص نشده
۱۳۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام مدرس آلمانی ،ترکی ،انگلیسی ،فرانسه، اسپانیایی ،ایتالیایی ،چینی،عربی
مشخص نشده
۲۶۴ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی
استخدام مدرس آلمانی ،ترکی ،انگلیسی ،فرانسه، اسپانیایی ،ایتالیایی ،چینی،عربی
مشخص نشده
۲۷۴ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی
استخدام مدرس آلمانی ،ترکی ،انگلیسی ،فرانسه، اسپانیایی،ایتالیایی ،چینی ،عربی
مشخص نشده
۲۸۷ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی
استخدام مترجم ایتالیایی و اسپانیایی در ایران تایپیست در تهران
۲۹۷ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری