استخدام تکنسین دارویی در داروخانه دکتر شریعت پناهی در تهران
مشخص نشده
۴۳ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، ایران
تمام وقت کارآموزی
استخدام منشی مدیرعامل و کارشناس آزمایشگاه از تهران
مشخص نشده
۱۱۷ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام مسئول فنی، تکنسین otc، نسخه پیچ، کارآموز داروخانه و مسئول پذیرش
مشخص نشده
۱۲۶ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت کارآموزی