استخدام کارآموز وکالت در یک موسسه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۲ روز قبل
تهران منطقه ۱، قیطریه
پاره وقت کارآموزی
استخدام مشاور حقوقی با درآمد بالای 10 میلیون در وکیل تلفنی در تهران
۳۳ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام وکیل پایه یک در یک دفتر وکالت معتبر در تهران
مشخص نشده
۳۴ روز قبل
تهران
پاره وقت کارآموزی
استخدام وکیل در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۸۹ روز قبل
تهران
تمام وقت پروژه‌ای کارآموزی
استخدام وکیل دادگستری در یک دفتر وکالت در تهران
مشخص نشده
۹۳ روز قبل
تهران
تمام وقت کارآموزی
استخدام وکیل و کارآموز پایه یک دادگستری در تهران
مشخص نشده
۹۸ روز قبل
تهران
تمام وقت کارآموزی
استخدام کارآموز وکالت خانم در غرب استان تهران
مشخص نشده
۱۴۱ روز قبل
تهران
تمام وقت کارآموزی
استخدام کارآموز وکیل در یک موسسه حقوقی در تهران
مشخص نشده
۱۴۴ روز قبل
تهران
پاره وقت کارآموزی دورکاری
استخدام وکیل پایه یک دادگستری در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۴۵ روز قبل
تهران
تمام وقت کارآموزی
استخدام مشاور حقوقی در موسسه وکیل تلفنی در تهران
۱۷۴ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام وکیل پایه یک و کارآموز در یک موسسه حقوقی در تهران
مشخص نشده
۱۸۰ روز قبل
تهران
تمام وقت کارآموزی
استخدام وکلای دادگستری به صورت دورکاری در وکیل تلفنی در تهران
۱۸۵ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری