استخدام آشپز با بیمه در سعادت آباد تهران
مشخص نشده
۶ ساعت قبل
تهران منطقه ۲، سعادت آباد
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام آشپز با بیمه در یک رستوران معتبر در تهران
مشخص نشده
۳ روز قبل
تهران منطقه ۲، سعادت آباد
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام آشپز با بیمه در یک رستوران معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۷ روز قبل
تهران منطقه ۲، سعادت آباد
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام آشپز با بیمه در یک رستوران معتبر در تهران
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
تهران منطقه ۲، سعادت آباد
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام کارآموز آشپزی با بیمه در یک رستوران معتبر در تهران
مشخص نشده
۴۱ روز قبل
تهران منطقه ۲، سعادت آباد
تمام وقت کارآموزی
استخدام آشپز و ویتر با بیمه، عیدی و سنوات در تهران
مشخص نشده
۷۷ روز قبل
تهران منطقه ۳، زرگنده
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام 4 عنوان شغلی در یک مجموعه معتبر در اصفهان
مشخص نشده
۱۸۵ روز قبل
اصفهان
تمام وقت کارآموزی
استخدام آشپز، کمک آشپز، باریستا، صندوقدار، ظرف شوی و گارسون با بیمه
مشخص نشده
۳۶۹ روز قبل
مازندران
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام آشپز، کمک آشپز، باریستا، صندوقدار، ظرف شوی و گارسون با بیمه
مشخص نشده
۳۹۸ روز قبل
مازندران
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام آشپز، کمک آشپز، باریستا، صندوقدار، ظرف شوی و گارسون با بیمه
مشخص نشده
۴۱۲ روز قبل
مازندران
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام 8 عنوان شغلی با بیمه در مجموعه فست فودهای عارف در البرز
مشخص نشده
۴۶۸ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام 8 عنوان شغلی با بیمه در مجموعه فست فودهای عارف در البرز
مشخص نشده
۴۸۳ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام آشپز و کارگر ساده در کافه الوا در تهران
مشخص نشده
۵۰۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام آشپز، کمک آشپز، باریستا، صندوقدار، ظرف شوی و گارسون در مازندران
مشخص نشده
۵۶۷ روز قبل
مازندران
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام آشپز، کمک آشپز، باریستا، صندوقدار، ظرف شوی و گارسون در مازندران
مشخص نشده
۵۹۳ روز قبل
مازندران
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام آشپز و کارآموز آشپزی در فست فود اسنک باشی در اصفهان
مشخص نشده
۶۴۲ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام آشپز با حقوق ثابت و بیمه در مازندران
مشخص نشده
۶۵۵ روز قبل
مازندران
تمام وقت پاره وقت کارآموزی