ارسال آسان
استخدام سالاد زن در سفره خانه جارچی باشی در اصفهان
اصفهان
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 4,500,000 تومان
پاره وقت
ارسال آسان
استخدام سرآشپز در کیترینگ غذای سالم و رژیمی فودلسی در البرز
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۷، اوقافی ها
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام سوپروایزر در کافه رستوران سرنو در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام آشپز با جقوق تا 7 میلیون و بیمه در یک مرکز سالمندان در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
حقوق ثابت تا 7,000,000 تومان
تمام وقت