ارسال آسان
استخدام نیروی خدمات با سرویس و بیمه تکمیلی در قزوین
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
قزوین
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارگر ساده در رستوران شهرزاد در قزوین
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
قزوین
تمام وقت