ارسال آسان
استخدام آشپز و کمک آشپز در ساغند
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
یزد
تمام وقت
استخدام ۵ عنوان شغلی در یزد
مشخص نشده
۵۶ دقیقه قبل
یزد
تمام وقت
استخدام آشپز در یزد
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
یزد
تمام وقت
استخدام کارگر ساده در یزد
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
یزد
تمام وقت
استخدام ظرف شوی و سالاد زن در هتل سنتی شرق در یزد
مشخص نشده
۱ روز قبل
یزد
تمام وقت پاره وقت
استخدام قلیان زن در یزد
مشخص نشده
۱ روز قبل
یزد
تمام وقت