ارسال آسان
استخدام 7 عنوان شغلی در خوزستان
مشخص نشده
۱ روز قبل
خوزستان
تمام وقت
استخدام صندوقدار در یک سوپرمارکت معتبر در اهواز
مشخص نشده
۱۶ روز قبل
خوزستان
حقوق ثابت 5,000,000 تومان
پاره وقت
استخدام صندوقدار در یک سوپرمارکت معتبر در اهواز
مشخص نشده
۳۱ روز قبل
خوزستان
حقوق ثابت 5,000,000 تومان
پاره وقت