استخدام سالن کار با حقوق تا 12 میلیون و بیمه در یک رستوران معتبر در نوشهر
مشخص نشده
۱ روز قبل
مازندران
حقوق ثابت از 7,500,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام نیروی خدماتی با بیمه و بیمه تکمیلی در بابل
مشخص نشده
۱ روز قبل
مازندران
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کافی من با حقوق تا 9 میلیون و بیمه در رستوران پاراگون در مازندران
مشخص نشده
۱ روز قبل
مازندران
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت