آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام همکار آرایشگر ماهر در یزد
مشخص نشده
۱۱۱۹ روز قبل
یزد
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کار در سالن زیبایی در یزد
مشخص نشده
۱۱۳۴ روز قبل
یزد
تمام وقت
استخدام آرایشگر ماهر آقا بومی در یزد
مشخص نشده
۱۱۵۴ روز قبل
یزد
تمام وقت
استخدام آرایشگر ماهر جهت همکاری در یزد
مشخص نشده
۱۱۶۱ روز قبل
یزد
تمام وقت
استخدام سالن زیبایی آذر در یزد
مشخص نشده
۱۲۱۶ روز قبل
یزد
تمام وقت
استخدام آرایشگر ماهر آقا در یک سالن در یزد
مشخص نشده
۱۲۳۱ روز قبل
یزد
تمام وقت
استخدام آرایشگر ماهر مردانه در شهر یزد
مشخص نشده
۱۳۸۵ روز قبل
یزد
تمام وقت
استخدام آرایشگر ماهر آقا در شهر یزد
مشخص نشده
۱۴۸۳ روز قبل
یزد
تمام وقت
استخدام آرایشگر ماهر آقا با سابقه در یزد
مشخص نشده
۱۵۱۸ روز قبل
یزد
تمام وقت