ارسال آسان
استخدام منشی و آرایشگر زنانه در یک سالن زیبائی در اصفهان
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
دعوت به همکاری ناخن کار در کلینیک شهرزاد در محدوده جلفا تهران
۱۲ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، جلفا
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
دعوت به همکاری آرایشگر زنانه با پورسانت عالی در یک سالن زیبایی در تهران
مشخص نشده
۴۷ روز قبل
تهران منطقه ۱۴، نبی اکرم(ص)
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
دعوت به همکاری از ناخن کار در سالن زیبایی مهناز در نیاوران
مشخص نشده
۹۴ روز قبل
تهران منطقه ۱، اقدسیه
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
دعوت به همکاری از آرایشگر رنگ و مش کار در سالن زیبایی مهناز در نیاوران
مشخص نشده
۹۴ روز قبل
تهران منطقه ۱، نیاوران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
دعوت به همکاری آرایشگر زنانه با پورسانت عالی در یک سالن زیبایی در تهران
مشخص نشده
۱۱۴ روز قبل
تهران منطقه ۱۴، نبی اکرم(ص)
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
دعوت به همکاری آرایشگر در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۱۷ روز قبل
تهران منطقه ۲، گیشا
تمام وقت پروژه‌ای
استخدام آرایشگر زنانه در سالن زیبایی معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۲۰ روز قبل
تهران منطقه ۱۳، نیرو هوایی
تمام وقت پروژه‌ای
استخدام آرایشگر مردانه در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۲۳ روز قبل
تهران منطقه ۶، جهاد
تمام وقت پروژه‌ای کارآموزی
استخدام ناخن کار و مژه کار در یک سالن زیبایی در تهران
مشخص نشده
۱۳۰ روز قبل
تهران
تمام وقت پروژه‌ای
استخدام کارشناس آموزش در یک آموزشگاه آرایشگری معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۵۶ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، امیریه
پاره وقت پروژه‌ای
استخدام آرایشگر زنانه در مجموعه زیبایی دودیس در ازگل
مشخص نشده
۲۰۸ روز قبل
تهران منطقه ۱، ازگل
پروژه‌ای
استخدام آرایشگر زنانه در سالن زیبایی دودیس در تهران
مشخص نشده
۲۳۵ روز قبل
تهران منطقه ۱، ازگل
پروژه‌ای
استخدام منشی و آرایشگر زنانه در یک سالن زیبائی در اصفهان
مشخص نشده
۲۴۶ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام منشی و آرایشگر زنانه در یک سالن زیبائی در اصفهان
مشخص نشده
۲۶۴ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام منشی و آرایشگر زنانه در یک سالن زیبائی در اصفهان
مشخص نشده
۲۷۸ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام منشی و آرایشگر زنانه در یک سالن زیبائی در اصفهان
مشخص نشده
۲۹۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام آرایشگر در یک سالن زیبایی در تهران
مشخص نشده
۲۹۳ روز قبل
تهران
تمام وقت پروژه‌ای