استخدام ناخن کار در کلینیک مانَگ در قائم شهر
مشخص نشده
۷۴ روز قبل
مازندران
پاره وقت
استخدام آرایشگر در سالن زیبایی در نوشهر
مشخص نشده
۲۷۷ روز قبل
مازندران
تمام وقت
استخدام ناخن کار در کلینیک مانَگ در قائم شهر
مشخص نشده
۲۸۷ روز قبل
مازندران
تمام وقت
استخدام آرایشگر در سالن زیبایی آنیل در مازندران
مشخص نشده
۳۰۷ روز قبل
مازندران
تمام وقت
استخدام ناخن کار در یک مجموعه زیبایی در مازندران
مشخص نشده
۳۲۱ روز قبل
مازندران
پروژه‌ای
استخدام ناخن کار در یک مجموعه زیبایی در مازندران
مشخص نشده
۳۳۵ روز قبل
مازندران
پروژه‌ای
<