استخدام خیاط حرفه ای در یک فروشگاه معتبر در اصفهان
مشخص نشده
۲۲۴ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام خیاط حرفه ای در یک فروشگاه معتبر در اصفهان
مشخص نشده
۲۷۰ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری