استخدام female English teacher in a kids institute/Gheytarie
استخدام مدرس زبان انگلیسی در موسسه بین المللی راه ابریشم-تهران
استخدام مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان اول در پاسداران
استخدام مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان علم و صنعت -تهران
استخدام مدرس زبان ترکی استانبولی و انگلیسی در تهران
استخدام مدرس زبان بصورت پاره وقت در یک موسسه معتبر در اصفهان
استخدام مدرس زبان انگلیسی(جهت تدریس به همه رده های سنی)