استخدام خیاط حرفه ای در یک فروشگاه معتبر در اصفهان
مشخص نشده
۱۷۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام خیاط حرفه ای در یک فروشگاه معتبر در اصفهان
مشخص نشده
۲۱۷ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری