استخدام خیاط حرفه ای در یک فروشگاه معتبر در اصفهان
مشخص نشده
۲۴۹ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام خیاط حرفه ای در یک فروشگاه معتبر در اصفهان
مشخص نشده
۲۹۵ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری