استخدام خیاط حرفه ای در یک فروشگاه معتبر در اصفهان
مشخص نشده
۱۷۵ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام خیاط حرفه ای در یک فروشگاه معتبر در اصفهان
مشخص نشده
۲۲۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری