استخدام خیاط حرفه ای در یک فروشگاه معتبر در اصفهان
مشخص نشده
۱۷۶ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام خیاط حرفه ای در یک فروشگاه معتبر در اصفهان
مشخص نشده
۲۲۲ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری