دعوت به همکاری 9 عنوان شغلی جهت ارتقاء و اخذ گرید در تهران

۹۹ روز قبل نشان شده نشان کردن

یک شرکت مهندسین مشاور در استان تهران به افراد ذیل جهت ارتقاء و اخذ گرید نیاز دارد و سالیانه بابت این مدارک حق الزحمه پرداخت می گردد.

موقعیت شغلی شرایط احراز
مهندس عمران
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: پاره وقت
 • حداقل مدرک کارشناسی
 • سابقه کار حداقل 10 سال در مهندسین مشاور و یا بازنشسته
مهندس کشاورزی
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: پاره وقت
 • حداقل مدرک کارشناسی
 • سابقه کار حداقل 10 سال در مهندسین مشاور و یا بازنشسته
مهندس شیمی
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: پاره وقت
 • حداقل مدرک کارشناسی
 • سابقه کار حداقل 10 سال در مهندسین مشاور و یا بازنشسته
مهندس زیست شناسی
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: پاره وقت
 • حداقل مدرک کارشناسی
 • سابقه کار حداقل 10 سال در مهندسین مشاور و یا بازنشسته
مهندس منابع طبیعی
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: پاره وقت
 • حداقل مدرک کارشناسی
 • سابقه کار حداقل 10 سال در مهندسین مشاور و یا بازنشسته
مهندس هواشناسی
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: پاره وقت
 • حداقل مدرک کارشناسی
 • سابقه کار حداقل 10 سال در مهندسین مشاور و یا بازنشسته
مهندس زیست شناسی
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: پاره وقت
 • حداقل مدرک کارشناسی
 • سابقه کار حداقل 10 سال در مهندسین مشاور و یا بازنشسته
مهندس زمین شناسی
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: پاره وقت
 • حداقل مدرک کارشناسی کلیه رشته های زمین شناسی
 • با سابقه کار حداقل 10 سال در مهندسین مشاور و یا بازنشسته
کارشناس جغرافیا
 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: پاره وقت
 • حداقل مدرک کارشناسی تمامی گرایش های رشته جغرافیا
 • سابقه کار حداقل 10 سال در مهندسین مشاور و یا بازنشسته

 

این آگهی مربوط به ۹۹ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.