شرکت پارسیان پخش بیژن با تکیه بر سابقه و اعتبار محصولات غذایی بیژن و با هدف توزیع راهبردی کالا در حوزه پخش مویرگی فعالیت خواهد کرد. تکیه بر دانش مدیریت و تلفیق آن با اعتبار و تجربه شالوده اصلی عملکرد ما خواهد بود. برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات راهبردی ، همچنین تامین و تکمیل کیفی سبد کالا از اصول ما، در رسیدن به هدف خواهد بود.

پارسیان پخش بیژن، پبشرفت کسب و کار خود را در سود تامین کنندگان و خریداران دیده و ارتقاء فضای کیفی پخش مویرگی را نیز در برنامه خود قرار داده است.امید است با همراهی مجموعه تامین کنندگان، خریداران و کارکنان ، به این مهم دست یابیم .

 

مدیریت و برنامه ریزی:
شرکت پارسیان پخش بیژن با تکیه بر سابقه و اعتبار محصولات غذایی بیژن و با هدف توزیع راهبردی کالا در حوزه پخش مویرگی فعالیت خواهد کرد. تکیه بر دانش مدیریت و تلفیق آن با اعتبار و تجربه شالوده اصلی عملکرد ما خواهد بود. برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات راهبردی ، همچنین تامین و تکمیل کیفی سبد کالا از اصول ما، در رسیدن به هدف خواهد بود.پارسیان پخش بیژن، پیشرفت کسب و کار خود را در سود تامین کنندگان و خریداران دیده و ارتقاء فضای کیفی پخش مویرگی را نیز در برنامه خود قرار داده است.امید است با همراهی مجموعه تامین کنندگان، خریداران و کارکنان ، به این مهم دست یابیم.

 امور مالی:

کنترل دقیق کلیه فرآیند های حسابداری و اجرای آنها در فضایی کاملاً تخصصی در این واحد انجام می پذیرد.
انسجام و انضباط مالی، استراتژی اصلی این واحد می باشد.

اهم فعالیت های این واحد:

– ایجاد حسابداری های فروش متمرکز و تخصصی برای هر یک از واحد های فروش
– کنترل دقیق منابع مالی و تدوین بودجه
– تحلیل دقیق مطالبات و ارائه گزارشات مرتبط
– ایجاد ساختار یکپارچه حسابداری و عملیات مالی در نرم افزار شرکت
– محاسبه قیمت تمام شده کالاهای موجود در سبد پخش
– نظارت بر حسن اجرای نظام نامه های فروش

پارسیان پخش بیژن
مدیر عامل
نرگس اله یاری

شرکت پارسیان پخش بیژن با تکیه بر سابقه و اعتبار محصولات غذایی بیژن و با هدف توزیع راهبردی کالا در حوزه پخش مویرگی فعالیت خواهد کرد. تکیه بر دانش مدیریت و تلفیق آن با اعتبار و تجربه شالوده اصلی عملکرد ما خواهد بود. برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات راهبردی ، همچنین تامین و تکمیل کیفی سبد کالا از اصول ما، در رسیدن به هدف خواهد بود. پارسیان پخش بیژن، پبشرفت کسب و کار خود را در سود تامین کنندگان و خریداران دیده و ارتقاء فضای کیفی پخش مویرگی را نیز در برنامه خود قرار داده است.امید است با همراهی مجموعه تامین کنندگان، خریداران و کارکنان ، به این مهم دست یابیم .

پارسیان پخش بیژن
منابع انسانی
پارسیان پخش بیژن
واحد بازاریابی و فروش
پارسیان پخش بیژن
انبار