بیشتر مخاطبان ایرانی با پیتزاهای مربعی و پنجره ای شکل فست فود پرپروک آشنا هستند. پرپروک در زبان کُردی به معنی پروانه است.

فست فود پرپروک از سال 1376 فعالیت های خود را در پایتخت آغاز کرده است.

پرپروک از معدود برندهای غذایی ایران است که از همان سال‌های اول تاسیس تا الان جایگاه خود را بین بهترین رستوران‌های تهران و مدرن‌ترین و خلاق‌ترین برندها حفظ کرده است.

فرصت های شغلی ثبت شده صنایع غذایی پرپروک

استخدام کارشناس تدارکات در شرکت صنایع غذایی پرپروک در تهران
صنایع غذایی پرپروک
تهران
استخدام صندوقدار در رستوران های زنجیره ای پرپروک در تهران
صنایع غذایی پرپروک
تهران
استخدام کارشناس تدارکات در شرکت صنایع غذایی پرپروک
صنایع غذایی پرپروک
تهران
استخدام سفیر (پیک) در رستوران های زنجیره ای پرپروک در تهران
صنایع غذایی پرپروک
تهران
استخدام مهندس صنایع در شرکت صنایع غذایی پرپروک در تهران
صنایع غذایی پرپروک
تهران
استخدام کارشناس یا کارشناس ارشد صنایع غذایی در تهران
صنایع غذایی پرپروک
تهران
استخدام مهندس صنایع در شرکت صنایع غذایی پرپروک/تهران
صنایع غذایی پرپروک
تهران
استخدام مسئول شعبه رستوران در رستوران های زنجیره ای پرپروک
صنایع غذایی پرپروک
البرز
استخدام مسئول شعبه رستوران در رستورانهای زنجیره ای پرپروک
صنایع غذایی پرپروک
تهران
استخدام مسئول شعبه رستوران در رستوران های زنجیره ای پرپروک
صنایع غذایی پرپروک
البرز
استخدام مسئول شعبه رستوران در رستوران های زنجیره ای پرپروک
صنایع غذایی پرپروک
تهران
استخدام کارمند ارتباط با مشتریان CRM در تهران
صنایع غذایی پرپروک
تهران
استخدام کارمند ارتباط با مشتریان CRM در تهران
صنایع غذایی پرپروک
تهران
استخدام کارمند ارتباط با مشتریان CRM در تهران
صنایع غذایی پرپروک
تهران
استخدام دستیار آشپز دارای گواهینامه تخصصی آشپزی در تهران
صنایع غذایی پرپروک
تهران
استخدام مدیر شعبه رستوران،انباردار رستوران در تهران
صنایع غذایی پرپروک
تهران
استخدام کارگر آشپزخانه ،سالن کار،پیک آقا با مزایا در تهران
صنایع غذایی پرپروک
تهران
استخدام کارمند ارتباط با مشتریان CRM در تهران
صنایع غذایی پرپروک
تهران
استخدام آشپز با گواهی های مرتبط به آشپزی جهت کار در بخش تحقیق
صنایع غذایی پرپروک
تهران
استخدام مدیر شعبه رستوران،انباردار رستوران در پرپروک تهران
صنایع غذایی پرپروک
تهران