صنایع غذایی بهروزنیک در سال 1356 کار خود را آغاز کرد . این کارخانه در یک منطقه صنعتی و در کیلومتر 15 جاده کرج قزوین قراردارد . کل مساحت آن حدود 20 هزار متر مربع بوده که قریب 5 هزار متر مربع را سالن های تولید ، ساختمان اداری ، انبارهای مواد اولیه ، سردخانه ها و مرکز تحقیقات به خود اختصاص داده. تولیدات شرکت صنایع غذایی بهروز نیک در حال حاضر رب گوجه فرنگی، انواع سس، کنسروجات ، انواع شور، ترشی، انواع مربا، آبلیمو و….است.

فرصت های شغلی ثبت شده صنایع غذایی بهروز نیک

استخدام بازاریاب مویرگی در تهران در شرکت صنایع غذایی بهروز
صنایع غذایی بهروز نیک
تهران
استخدام ویزیتور مویرگی در مشهد با مزایا در شرکت بهروز نیک
صنایع غذایی بهروز نیک
خراسان رضوی
استخدام راننده و ویزیتور حضوری در شرکت صنایع غذایی بهروز نیک
صنایع غذایی بهروز نیک
فارس
استخدام حسابدار شعبه اهواز آقا در شرکت صنایع غذایی بهروز نیک
صنایع غذایی بهروز نیک
خوزستان
استخدام مسیرچین توزیع (فاکتورچین) در شرکت صنایع غذایی بهروز
صنایع غذایی بهروز نیک
تهران
استخدام ویزیتور مویرگی با مزایا در شیراز در صنایع غذایی بهروز
صنایع غذایی بهروز نیک
فارس
استخدام تکنسین فنی در شرکت صنایع غذایی بهروز
صنایع غذایی بهروز نیک
البرز
استخدام سرپرست فروش مویرگی و ویزیتور در تهران با مزایا
صنایع غذایی بهروز نیک
تهران
استخدام رئیس فروش استان البرز با مزایا در صنایع غذایی بهروز
صنایع غذایی بهروز نیک
البرز
استخدام سرپرست فروش، ویزیتور مویرگی و توزیع کننده در بابل
صنایع غذایی بهروز نیک
مازندران
استخدام سرپرست فروش مویرگی در شرکت صنایع غذایی بهروز با مزایا
صنایع غذایی بهروز نیک
تهران
استخدام سرپرست فروش مویرگی در کرج با مزایا در شرکت بهروز
صنایع غذایی بهروز نیک
البرز
استخدام رئیس شعبه و ویزیتور مویرگی در مشهد با مزایا
صنایع غذایی بهروز نیک
خراسان رضوی
استخدام ویزیتور و توزیع کننده در شیراز با مزایا
صنایع غذایی بهروز نیک
فارس
استخدام بازاریاب تلفنی در شرکت صنایع غذایی بهروز نیک در تهران
صنایع غذایی بهروز نیک
تهران
استخدام ویزیتور مویرگی با مزایا در شرکت صنایع غذایی بهروز/مشهد
صنایع غذایی بهروز نیک
خراسان رضوی
استخدام ویزیتورمویرگی با مزایا درشرکت صنایع غذایی بهروز درفارس
صنایع غذایی بهروز نیک
فارس
استخدام ویزیتور مویرگی،مسئول چیدمان فروش،توزیع کننده در شیراز
صنایع غذایی بهروز نیک
فارس
استخدام بازاریاب مویرگی در تهران در شرکت صنایع غذایی بهروز
صنایع غذایی بهروز نیک
تهران
استخدام ویزیتور مویرگی، مسئول چیدمان فروش و توزیع کننده
صنایع غذایی بهروز نیک
فارس