استخدام 14 عنوان شغلی در یک رستوران در مهرشهر کرج

۳۸ روز قبل نشان شده نشان کردن

یک رستوران در مهرشهر کرج جهت تکمیل کادر خود در استان‌ البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.

عنوان شغلی شرایط احراز مزایا
آشپز ایرانی
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • بیمه
 • حقوق توافقی
 • وعده غذایی
 • سایر مزایای رفاهی
آشپز فرنگی
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • بیمه
 • حقوق توافقی
 • وعده غذایی
 • سایر مزایای رفاهی
گریل زن
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • بیمه
 • حقوق توافقی
 • وعده غذایی
 • سایر مزایای رفاهی
پیتزا زن
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • بیمه
 • حقوق توافقی
 • وعده غذایی
 • سایر مزایای رفاهی
سالاد زن
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • بیمه
 • حقوق توافقی
 • وعده غذایی
 • سایر مزایای رفاهی
ظرف شور
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • بیمه
 • حقوق توافقی
 • وعده غذایی
 • سایر مزایای رفاهی
هاست
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • بیمه
 • حقوق توافقی
 • وعده غذایی
 • سایر مزایای رفاهی
صندوقدار
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • بیمه
 • حقوق توافقی
 • وعده غذایی
 • سایر مزایای رفاهی
کاپیتان اوردر
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • بیمه
 • حقوق توافقی
 • وعده غذایی
 • سایر مزایای رفاهی
بک اوردر
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • بیمه
 • حقوق توافقی
 • وعده غذایی
 • سایر مزایای رفاهی
حراست
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • بیمه
 • حقوق توافقی
 • وعده غذایی
 • سایر مزایای رفاهی
خدمات
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • بیمه
 • حقوق توافقی
 • وعده غذایی
 • سایر مزایای رفاهی
باریستا
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • بیمه
 • حقوق توافقی
 • وعده غذایی
 • سایر مزایای رفاهی
کارگر ساده
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • بیمه
 • حقوق توافقی
 • وعده غذایی
 • سایر مزایای رفاهی

 

این آگهی مربوط به ۳۸ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.